63. § Az utak igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályok

63. § Az utak igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályok

(1) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkezõ veszély elhárításáról gondoskodni, illetõleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyrõl a közlekedés többi résztvevõjét tájékoztatni.

(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás elõtt a jármûrõl a rátapadt sarat - amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti - el kell távolítani.

(3) Tilos az úton olyan tárgyat csúsztatni, illetõleg vontatni, amely ezáltal az utat megrongálhatja.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)