62. § Állatok hajtása (vezetése)

62. § Állatok hajtása (vezetése)

(1) Állatot szorosan az úttest szélén kell hajtani, illetõleg vezetni; ha azonban ez a forgalmat lényegesen akadályozná, az állattal a leállósávra, illetõleg az útpadkára kell lehúzódni.

(2) Az úton állatot olyan személy hajthat, illetõleg vezethet, aki az állatot irányítani képes és meg tudja akadályozni azt, hogy az állat a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztesse. Az állatok csoportos hajtásához annyi hajtó szükséges, amennyi e feltételek teljesítéséhez elegendõ. Az állatot hajtónak, illetõleg vezetõnek - ha a lakott területen kívüli út úttestén vagy leállósávján tartózkodik - éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverõ mellényt (ruházatot) kell viselnie.

(3) Vasúti átjárón állatokat csak kisebb - legfeljebb 10 állatból álló - csoportokban szabad áthajtani.

(4) Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között az állat, illetõleg állatcsoport bal oldalán elõre fehér vagy sárga fényt, hátra piros vagy sárga fényt adó, a jármûvek vezetõi által kellõ távolságból észlelhetõ lámpát kell vinni.

(5) Tilos

a) fõútvonalon állatot hajtani, illetõleg vezetni, kivéve ha más út (útszakasz) nem áll rendelkezésre;

b) állati erõvel vont jármû bal oldalához és más jármûhöz állatot, valamint állati erõvel vont jármû után kettõnél több állatot kötni;

c) állatot az úton õrizetlenül hagyni, kivéve ha oly módon megkötötték, hogy elindulni ne tudjon.

(6) Állatot az út közelében - magánterületen is - csak oly módon szabad tartani, hogy az útra ne juthasson.

(7) Az e §-ban foglalt rendelkezések - a (2) bekezdés elsõ mondatát kivéve - nem vonatkoznak a kutyának pórázon való vezetésére; a kutyát pórázon vezetõ személyre a gyalogosokra vonatkozó rendelkezések az irányadók.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)