61. § A jármûvek üzemben tartóira vonatkozó külön rendelkezések

61. § A jármûvek üzemben tartóira vonatkozó külön rendelkezések

(1)-(2) Hatályon kívül helyezve!

(3) Veszélyes anyagot szállító jármû üzembentartója köteles gondoskodni arról, hogy a jármû vezetõje megfelelõen képzett legyen (az adott szállításhoz megfelelõ bizonyítvánnyal rendelkezzen), a szükséges tudnivalókat ismerje, és a jármû az elõírt felszerelésekkel rendelkezzen.

(4) A 60. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség vonatkozik a jármûvet üzemben tartó közületi szervre is, tekintet nélkül arra, hogy a közületi szervnek van-e saját javító mûhelye.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)