52. § Veszélyes anyagot szállító jármûvek

52. § Veszélyes anyagot szállító jármûvek

(1) Veszélyes anyagot szállító jármûveknek menet közben - egymás mögött - legalább 50 méter távolságot kell tartani.

(2) Veszélyes anyagot szállító jármûvel tilos megállni:

a) lakott területen kívül másik veszélyes anyagot szállító jármûtõl, sátortábortól, tömegközlekedési jármû megállóhelyétõl, elektromos és egyéb távvezetéktõl, valamint nyílt lángtól 50 méteren belül;

b) lakott területen az elõbbieken túlmenõen csatornanyílás (csatorna összefolyó) felett, illetõleg közelében is.

(3) A veszélyes anyagot szállító jármûvel - a részére kijelölt várakozóhely kivételével - tilos várakozni:

a) lakott területen kívül, épülettõl, vasúti átjárótól, útkeresztezõdéstõl, hídtól, aluljárótól, alagúttól 50 méteren belül;

b) lakott területen belül.

(4) A veszélyes anyag szállítása során elõállt rendkívüli veszélyrõl (baleset, veszélyes anyag elszóródása, kiömlése, tûz stb.) a rendõrhatóságot (a legközelebbi rendõrt) haladéktalanul értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a szállított anyag azonosításához szükséges legfontosabb információkat.

(5) Ha jogszabály szigorúbb feltételeket nem állapít meg, a nem lezárt rakterû veszélyes anyagot szállító jármûvet, valamint a veszélyes anyaggal töltött tartányt szállító jármûvet õrizetlenül hagyni tilos.

(6) Hatályon kívül helyezve!

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)