45. § Az álló jármûvek kivilágítása

45. § Az álló jármûvek kivilágítása

(1) Az úttesten álló jármûvet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani, kivéve, ha közvilágítás van vagy a jármûvet egyéb külsõ fényforrás kellõen megvilágítja. A gépjármûvet, a mezõgazdasági vontatót és a lassú jármûvet a helyzetjelzõ lámpákkal kell kivilágítani. A 6 méternél nem hosszabb, két méternél nem szélesebb és pótkocsival vagy más vontatmánnyal össze nem kapcsolt gépjármûvet azonban lakott területen elegendõ az úttest közepe felé esõ egy-egy elsõ és hátsó helyzetjelzõ lámpával vagy egy, elõre fehér, hátra piros fényt adó lámpával kivilágítani.

(2) Álló jármûvön - a forgalmi okból megálló jármûvet kivéve - tompított fényszórót csak erõs ködben vagy sûrû hóesésben szabad használni; távolsági fényszórót, ködfényszórót használni tilos.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)