43. § Magatartás a gyalogosokkal szemben

43. § Magatartás a gyalogosokkal szemben

(1) Kijelölt gyalogosátkelõhelyen a jármûvel a gyalogosnak elsõbbséget kell adni. Útkeresztezõdésnél a bekanyarodó jármûvel - kijelölt gyalogosátkelõhely hiányában is - elsõbbséget kell adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten halad át, amelyre a jármû bekanyarodik.

(2) Azt a helyet, ahol az (1) bekezdés értelmében a gyalogosnak elsõbbsége van, a jármû vezetõjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a jármû vezetõje az elsõbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A jármû vezetõjének a kijelölt gyalogos-átkelõhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a jármûvel, amennyiben szükséges, a gyalogos átkelõhely elõtt meg is tudjon állni.

(3) A kijelölt gyalogosátkelõhely elõtt megálló vagy forgalmi okból álló jármû mellett meg kell állni és továbbhaladni akkor szabad, ha a vezetõ meggyõzõdött arról, hogy azt a gyalogosok elsõbbségének a megsértése nélkül megteheti.

(4) A vezetõnek fokozottan ügyelnie kell az úttesten

a) villamos megállóhelynél levõ járdasziget és az ahhoz közelebb esõ járda között áthaladó gyalogosok, a menetrend szerint közlekedõ jármûvek megállóhelyérõl az úttestre lelépõ gyalogosok, az autóbuszra felszálló és arról leszálló gyermekek, továbbá

b) egyedül vagy csoportosan haladó (áthaladó) gyermekek, a koruk, testi fogyatékosságuk vagy más ok miatt saját biztonságukra ügyelni felismerhetõen nem képes személyek

biztonságának a megóvására.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)