42. § Magatartás a megkülönböztetõ vagy figyelmeztetõ jelzéseket használó jármûvekkel szemben

42. § Magatartás a megkülönböztetõ vagy figyelmeztetõ jelzéseket használó jármûvekkel szemben

(1) A megkülönböztetõ jelzéseket (villogó kék fényjelzést és szirénát vagy váltakozó hangmagasságú más hangjelzést) használó gépjármû, illetõleg minden ilyen gépjármûvekkel kísért (közrefogott) zárt csoportban haladó, megkülönböztetõ fényjelzést használó gépjármû részére minden jármûvel, minden helyzetben elsõbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását - félrehúzódással és a szükséghez képest megállással - lehetõvé kell tenni.

(2) Megkülönböztetõ fényjelzést használó, álló jármûvet megközelíteni, illetõleg mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad.

(3) Megkülönböztetõ jelzéseket használó gépjármûvet elõzni tilos. Az ilyen gépjármû mögött a követési távolságot úgy kell megválasztani, hogy az ne járjon a közlekedés többi résztvevõjének zavarásával.

(4) A figyelmeztetõ jelzést (sárga villogó fényt) használó jármûvet fokozott óvatossággal szabad megközelíteni, mellette elhaladni, vagy megelõzni.

(5) Olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van kijelölve, az azonos irányban valamennyi forgalmi sávban - egymás mellett haladó - hó eltakarítást végzõ és figyelmeztetõ jelzést használó jármûveket tilos megelõzni. Az ilyen gépjármûvek mögött a követési távolságot fokozott óvatossággal kell megválasztani.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)