39/A. § Közlekedés lakó-pihenõ övezetben

39/A. § Közlekedés lakó-pihenõ övezetben

(1) Lakó-pihenõ övezetbe - a „Lakó-pihenõ övezet” jelzõtáblától a „Lakó-pihenõ övezet vége” jelzõtábláig terjedõ területre - csak a következõ jármûvek hajthatnak be:

a) kerékpár,

b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegû gépkocsi, a betegszállító gépjármû, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erõvel vont jármû és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármû, továbbá az oda áruszállítást végzõ legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsi,

c) az ott lakók és oda költözõk költöztetését végzõ tehergépkocsi,

d) az oda látogatókat szállító autóbusz,

e) az oda építõ- és tüzelõanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,

f) az út- és közmû építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetõleg postai gyûjtõ- és kézbesítõ szolgálat ellátására szolgáló jármû, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen.

(2) A lakó-pihenõ övezetben jármûvel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

(3) A lakó-pihenõ övezetben a vezetõnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs,

a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a jármûvek forgalmát azonban szükségtelenül nem akadályozhatják,

b) jármûvel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)