4. § A jármûvezetés személyi feltételei

4. § A jármûvezetés személyi feltételei

(1) Jármûvet az vezethet, aki

a) a jármû vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel rendelkezik, és a jármû vezetésétõl eltiltva nincs;

b) a jármû biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá

c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

(2) A jármû vezetését az üzemben tartó nem engedheti meg, illetõleg a vezetõ nem engedheti át olyan személynek, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg.

(3) Az (1) bekezdésben említett engedélyt a vezetõnek vezetés közben magánál kell tartania.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)