33. § Megfordulás, hátramenet

33. § Megfordulás, hátramenet

(1) Jármûvel megfordulni, illetõleg hátramenetet végezni csak úgy szabad, hogy az a többi jármû és az úttesten haladó gyalogosok közlekedését ne akadályozza. Az úttest széléhez, illetõleg a várakozóhelyre történõ beálláshoz szükséges hátramenet azonban elvégezhetõ abban az esetben is, ha az a jármûforgalmat - anélkül, hogy a jármûveket veszélyeztetné - rövid ideig akadályozza.

(2) Autópályán, autóúton, vasúti átjáróban, egyirányú forgalmú úton és körforgalmú úton megfordulni tilos. Egyirányú forgalmú úton, körforgalmú úton, vasúti átjáróban, autópályán és autóúton - egyirányú forgalmú úton az úttest széléhez, illetõleg a várakozóhelyre történõ beálláshoz szükséges hátramenetet kivéve - hátramenetet végezni tilos.

(3) Ha a személy- és vagyonbiztonság megkívánja, a hátramenethez a jármûvezetõnek gondoskodnia kell arra alkalmas irányító személy közremûködésérõl. Az irányító személynek úgy kell elhelyezkednie, hogy folyamatosan lássa a jármû mögötti területet és a jármû vezetõjével is kapcsolata legyen.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)