32. § Kitérés

32. § Kitérés

(1) Az egymás mellett ellentétes irányban (szemben) elhaladó jármûvek között megfelelõ oldaltávolságot kell tartani; ennek érdekében - a szükséghez képest - a jármûvekkel kölcsönösen az úttest széléhez kell húzódni.

(2) Olyan keskeny úttesten, amelyen a jármûvek egymás melletti elhaladása nehéz vagy lehetetlen, a jármûvekkel meg kell állni és az elhaladást az útpadkára húzódással vagy hátramenettel kell lehetõvé tenni. Hátramenni azzal a jármûvel kell, amelyikkel ez - a jármûvek adottságait és a körülményeket figyelembe véve - könnyebben megtehetõ.

(3) Ha az úttest mindkét irányból belátható szakaszon egy forgalmi sávra szûkül és a közúti jelzésekbõl más nem következik, a szembejövõ jármûvek közül annak a jármûnek van elsõbbsége, amelyik útját irányváltoztatás nélkül tudja folytatni; a másik jármû vezetõje az áthaladást lassítással, illetõleg - a szükséghez képest - megállással biztosítani köteles.

(4) Állati erõvel vont jármûvel, illetõleg hajtott (vezetett) állattal való szembetalálkozás esetében, ha a vezetõ feltartott karral jelzi, vagy egyébként megállapítható, hogy az állat ijedõs, a jármû sebességét csökkenteni kell, illetõleg - a szükségeshez képest - meg kell állni.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)