28. § Elsõbbség az útkeresztezodésben

28. § Elsõbbség az útkeresztezõdésben

(1) Az útkeresztezõdésben - ha a (2) bekezdés rendelkezéseibõl más nem következik - a jármûvel elsõbbséget kell adni

a) a jobbról érkezõ minden jármû és

b) a balról érkezõ villamos

részére.

(2) A másik jármû érkezési irányától függetlenül elsõbbséget kell adni az útkeresztezõdésben

a) minden jármûvel a megkülönböztetõ fény- és hangjelzést együttesen használó gépjármû részére, továbbá minden ilyen gépjármûvekkel kísért (közrefogott), zárt csoportban haladó megkülönböztetõ fényjelzést használó gépjármû részére;

b) az olyan útról érkezõ jármûvel, amelyen az útkeresztezõdés elõtt „Elsõbbségadás kötelezõ” vagy „Állj! Elsõbbségadás kötelezõ” jelzõtábla van, a keresztezõ - illetõleg a kiegészítõ táblán vastag vonallal jelzett - útról érkezõ jármû részére;

c) földútról érkezõ jármûvel a szilárd burkolatú útról érkezõ jármû részére;

d) körforgalomban haladó jármûvel a körforgalmat keresztezõ villamos részére.

(3) Útkeresztezõdést jármûvel csak olyan sebességgel szabad megközelíteni, hogy a vezetõ eleget tehessen elsõbbségadási kötelezettségének és e tekintetben másokat a jármû sebességével ne tévesszen meg.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)