3. § A közlekedésben résztvevõkre vonatkozó általános rendelkezések

3. § A közlekedésben résztvevõkre vonatkozó általános rendelkezések

(1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles

a) a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani;

b) a közúti jelzések rendelkezéseinek, továbbá a forgalom irányítására, ellenõrzésére jogosultak utasításainak eleget tenni;

c) úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.

A "bizalmi elv" alkalmazása a biztonságos közlekedés feltétele. A "bizalmi elv" lényege, hogy minden közlekedõ ismeri és betartja a közlekedés szabályait.

(2) A gépkocsi vezetõje menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. A kétkerekû, továbbá gépkocsinak nem minõsülõ háromkerekû jármû vezetõje menet közben - ideértve a forgalmi okból történõ megállást is - kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)