27. § Követési távolság

27. § Követési távolság

(1) Jármûvel másik jármûvet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendõ ahhoz, hogy az elöl haladó jármû mögött - ennek hirtelen fékezése esetében is - meg lehessen állni.

(2) Olyan jármûvel, illetõleg jármûszerelvénnyel, amelynek megengedett együttes tömege a 3500 kg-ot vagy hosszúsága a 7 métert meghaladja, lakott területen kívül másik jármû mögött olyan követési távolságot kell tartani, hogy a két jármû közé legalább egy - elõzést végrehajtó - személygépkocsi biztonságban besorolhasson.

Nincs szükség ilyen követési távolság tartására

a) ha
- a vezetõ elõzésre készül fel,
- az úttest menetirány szerinti jobb oldalán két vagy több forgalmi sáv van, vagy
- az úton az elõzés tilos,

b) fegyveres erõk oszlopban haladó gépjármûvei között,

c) egy nyomon haladó jármû (kétkerekû motorkerékpár, segédmotoros kerékpár vagy kerékpár) követése esetén.

(3) A jármû sebességét hirtelen fékezéssel csökkenteni csak abban az esetben szabad, ha ezt a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása szükségessé teszi.

(4) Hatályon kívül helyezve!

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)