26. § Sebesség

26. § Sebesség

,

(1) Az egyes jármûvekkel - ha e rendelet másként nem rendelkezik - legfeljebb a következõ sebességgel szabad közlekedni

a) személygépkocsival, motorkerékpárral, 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival

aa) autópályán 130 km/óra,

ab) autóúton 110 km/óra,

ac) lakott területen kívül egyéb úton 90 km/óra,

ad) lakott területen 50 km/óra,

a/1. a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelõ autóbusszal
- autópályán 100 km/óra,
- lakott területen kívül, egyéb úton 70 km/óra,
- lakott területen 50 km/óra,

b) egyéb gépjármûvel - kivéve teherszállításra kialakított motoros triciklit -, valamint gépjármûbõl és pótkocsiból álló jármûszerelvénnyel
- autópályán 80 km/óra,
- lakott területen kívül egyéb úton 70 km/óra,
- lakott területen 50 km/óra,

c) villamossal 50 km/óra,

d) teherszállításra kialakított motoros triciklivel, elromlott jármûvet vontató gépjármûvel, segédmotoros kerékpárral, lakott területen kerékpárral 40 km/óra,

da) lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédõ sisakot visel és utast nem szállít 50 km/óra,

db) lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédõ sisakot nem visel 40 km/óra,

d/1. hólánccal felszerelt gépjármûvel 50 km/óra,

d/2) a kerékpárúton közlekedõ jármûvel 30 km/óra,

d/3) a gyalog- és kerékpárúton közlekedõ jármûvel 20 km/óra,

e) mezõgazdasági vontatóval, valamint mezõgazdasági vontatóból és pótkocsiból álló jármûszerelvénnyel 40 km/óra,

f) lassú jármûvel, valamint lassú jármûbõl és pótkocsiból álló jármûszerelvénnyel 25 km/óra,

g) olyan jármûvel, amelynek kerekei fúvott gumiabronccsal felszerelve nincsenek 20 km/óra,

h) pótkocsinak nem minõsülõ fék nélküli vontatmányt (mezõgazdasági vagy ipari munkagépet) vontató mezõgazdasági vontatóval és lassú jármûvel 15 km/óra.

(2) Ha a "Sebességkorlátozás" jelzõtábla lakott területen 50 km/óránál, lakott területen kívül 90 km/óránál nagyobb sebességet jelez, személygépkocsival, motorkerékpárral és a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival legfeljebb a jelzõtáblán megjelölt sebességgel szabad közlekedni.

(3) Olyan jármûvel, amelynek megengedett legnagyobb sebességét a mûszaki megvizsgálás során az (1) bekezdésben foglaltaknál alacsonyabban állapították meg és ezt a jármû forgalmi engedélyébe (igazolólapjába) bejegyezték, legfeljebb a megállapított sebességgel szabad közlekedni.

(4) A jármû sebességét az (1)-(3) bekezdésben említett sebességhatárokon belül úgy kell megválasztani, hogy a vezetõ jármûvét meg tudja állítani az általa belátott távolságon belül és minden olyan akadály elõtt, amelyre az adott körülmények között számítania kell.

(5) Nem szabad a jármûvel indokolatlanul olyan lassan haladni, hogy az a forgalmat akadályozza.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)