23. § A jármûvek utasaira vonatkozó szabályok

23. § A jármûvek utasaira vonatkozó szabályok

(1) Az utas csak álló jármûre szállhat fel és csak álló jármûrõl szállhat le.

(2) Az utasnak tilos

a) a vezetõt a vezetésben zavarni;

b) állva utazni, kivéve autóbuszon, trolibuszon és villamoson;

c) a jármû lépcsõjén, illetõleg külsõ részén utazni;

d) a jármû ablakán vagy ajtaján kihajolni.

(3) A jármû ajtaját az utas csak akkor nyithatja ki, ha ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.

(4) Menetrend szerint közlekedõ jármûre a megállóhelyen kívül felszállni, illetõleg arról leszállni abban az esetben szabad, ha a jármû személyzete erre elõzetesen - szóban vagy a vezetõ által mûködtetett ajtók kinyitásával - engedélyt adott. Olyan megállóhelynél, ahol a fel- és leszállás közvetlenül az úttestrõl, illetõleg az úttestre történik, akkor szabad a járdáról az úttestre lépni, ha a jármû a megállóhelyen megállt.

(5) Veszélyes anyagot szállító jármûvön a vezetõn és a kísérõn kívül személyt szállítani tilos.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)