12. § Az elsõbbséget szabályozó jelzõtáblák

12. § Az elsõbbséget szabályozó jelzõtáblák

(1) Az elsõbbséget szabályozó jelzõtáblák:

a) „Elsõbbségadás kötelezõ” (9. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkeresztezõdésben elsõbbséget kell adni a keresztezõ (betorkolló) úton - illetõleg, ha a jelzõtábla alatt az útkeresztezõdés alaprajzi vázlatát feltüntetõ kiegészítõ tábla van, az ezen vastag vonallal jelzett úton (10. ábra) - érkezõ jármû részére. Ha a kiegészítõ táblán a kerékpár-közlekedésre utaló jelzés van (10/a. ábra), abban az esetben az úttest kerékpár-közlekedés céljára burkolati jellel kijelölt részén áthaladó kerékpáros részére elsõbbséget kell adni.

9. ábra

10. ábra

10/a. ábra

b) „ÁLLJ! Elsõbbségadás kötelezõ” (11. és 12. ábra), a tábla azt jelzi, hogy az útkeresztezõdésnél - a megállás helyét jelzõ útburkolati jel elõtt, ilyen útburkolati jel hiányában az útkeresztezõdésbe való behaladás elõtt - meg kell állni, és az a) pontban említett úton érkezõ jármû részére elsõbbséget kell adni. A vasúti átjáróra a megállás után a 39. §-ban foglaltak szerint szabad ráhajtani.

11. ábra

12. ábra

c) „A szembejövõ forgalom elsõbbsége” (13. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útszûkületben elsõbbséget kell adni a szembejövõ jármû részére;

13. ábra

d) „Elsõbbség a szembejövõ forgalommal szemben” (14. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útszûkületben a jármûnek elsõbbsége van a szembejövõ jármûvel szemben.

14. ábra

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett jelzõtábla elõjelzésére a táblával azonos ábrájú - az elõjelzett tábla távolságát feltüntetõ - kiegészítõ táblával ellátott jelzõtábla szolgál (15. ábra).

15. ábra

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett jelzõtábla elõjelzésére az a) pontban említett táblával azonos ábrájú - „STOP” feliratot és az elõjelzett tábla távolságát feltüntetõ - kiegészítõ táblával ellátott jelzõtábla szolgál (16. ábra).

16. ábra

(4) Ha az (1) bekezdés b) pontjában említett „ÁLLJ! Elsõbbségadás kötelezõ” jelzõ táblát vasúti átjárónál helyezték el, a megállás helyét jelzõ útburkolati jel elõtt - ilyen útburkolati jel hiányában a jelzõtábla elõtt - meg kell állni és tovább haladni csak abban az esetben szabad, ha a vezetõ meggyõzõdött arról, hogy vasúti jármû nem közlekedik.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)