11. § Útvonaltípust jelzõ táblák

11. § Útvonaltípust jelzõ táblák

(1) Az útvonaltípust jelzõ táblák:

a) „Autópálya” (1. ábra);

b) „Autópálya vége” (2. ábra);

c) „Autóút” (3. ábra);

d) „Autóút vége” (4. ábra);

e) „Fõútvonal” (5. ábra);

f) „Fõútvonal vége” (6. ábra).

1. ábra

2. ábra

3. ábra

4. ábra

5. ábra

6. ábra

(2) Ha az útkeresztezõdésben a fõútvonal vonalvezetése az egyenes iránytól eltér, ezt az (1) bekezdés e) pontjában említett jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ tábla jelzi; a kiegészítõ tábla az útkeresztezõdés alaprajzi vázlatán a fõútvonal vonalvezetését vastag vonallal tünteti fel (7. ábra).

7. ábra

(3) Az (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában említett jelzõtábla elõjelzésére a táblával azonos ábrájú - az elõjelzett tábla távolságát feltüntetõ - kiegészítõ táblával ellátott jelzõtábla szolgál (8. ábra).

8. ábra

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában említett jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ jelzõtábla (8/a. ábra) azt jelzi, hogy az út úthasználati díj megfizetésével vehetõ igénybe. Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ jelzõtábla (8/b. ábra) az úthasználati díjfizetési kötelezettség végét jelzi. A kiegészítõ jelzõtábla jelzése tartalmazhatja a díjfizetési kötelezettség ellenõrzésének módját is.

8/a. ábra

8/b. ábra

(5) Az (1) bekezdés c) pontjában említett jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ jelzõtábla (8/c. ábra) jelzése utalhat az út igénybevétele esetében az úthasználati díjfizetésre kötelezett gépjármûvekre. Ha a kiegészítõ jelzõtábla jelzése tehergépkocsira utal, a jelzés a díjfizetésre kötelezett tehergépkocsi, vontató, valamint e jármûbõl és pótkocsiból álló jármûszerelvény (a továbbiakban az úthasználati díjfizetés tekintetében együtt: tehergépkocsi) megengedett legnagyobb össztömegének alsó határát határozza meg. Az (1) bekezdés c) és d) pontjában említett jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ jelzõtábla (8/d. ábra) az úthasználati díjfizetési kötelezettség végét jelzi. A kiegészítõ jelzõtábla jelzése tartalmazhatja a díjfizetési kötelezettség ellenõrzésének módját is.

8/c. ábra

8/d. ábra

(6) Az (1) bekezdés e) pontjában említett jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ jelzõtábla (8/c. ábra) azt jelzi, hogy a tehergépkocsival az út csak úthasználati díj megfizetésével vehetõ igénybe, amennyiben a megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a kiegészítõ jelzõtáblán meghatározott mértéket. Az (1) bekezdés e) és f) pontjában említett jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ jelzõtábla (8/d. ábra) az úthasználati díjfizetési kötelezettség végét jelzi. A kiegészítõ jelzõtábla jelzése tartalmazhatja a díjfizetési kötelezettség ellenõrzésének módját is.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)