10. § A közúti jelzõtáblákra vonatkozó közös rendelkezések

10. § A közúti jelzõtáblákra vonatkozó közös rendelkezések

(1) A közúti jelzõtáblák a jármûvezetõk részére

a) az útvonal típusát jelzik,

b) az elsõbbséget szabályozzák,

c) utasítást adnak,

d) tilalmat, illetõleg korlátozást jeleznek,

e) veszélyt jeleznek, vagy

f) tájékoztatást adnak.

(2) A jelzõtábla alatt kiegészítõ tábla adhat útmutatást a jelzõtábla jelzésének értelmezésére.

(3) A jelzõtáblákat - a (4)-(7) bekezdésben említett kivétellel - az úttest mellett, menetirány szerint a jobb oldalon helyezik el. A jelzõtáblát a bal oldalon, vagy az úttest felett megismételhetik. A jelzõtábla jelzése - a (4) és (5) bekezdésben említett kivétellel - a jelzõtáblával szemben közlekedõ minden jármûre vonatkozik.

(4) Ahol a menetirány szerinti jobb oldalon útburkolati jellel jelölt két vagy több forgalmi sáv van, a forgalmi sáv felett elhelyezett jelzõtábla jelzése az alatta levõ forgalmi sávban közlekedõ jármûvekre vonatkozik.

(5) A fényjelzõ készülékkel együtt (alatta vagy felette) elhelyezett kötelezõ haladási irányt jelzõ tábla jelzése azokra a jármûvekre vonatkozik, amelyekre a fényjelzõ készülék jelzése irányadó.

(6) A megállási és a várakozási tilalmat, valamint a várakozóhelyet jelzõ táblát az úttest mellett, menetirány szerint a jobb és a bal oldalon egyaránt elhelyezhetik. E jelzõtáblák hatálya az úttestnek arra az oldalára terjed ki, amelyik mellett azokat elhelyezték.

(7) A megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretû jármû vagy jármûszerelvény kíséretét - külön jogszabály alapján - ellátó jármûvön, kíséret közben elhelyezhetõ fényt kibocsátó vagy megvilágított jelzésû jelzõtábla. Az így elhelyezett jelzõtábla rendelkezésének a kísérõ és kísért jármû (jármûszerelvény) mellett történõ elhaladás közben kell eleget tenni.

(8) A fény kibocsátására alkalmas jelzõtáblán a jelzõtábla fehér és fekete jelzései egymással felcserélt színekkel is megjelenhetnek.

(9) A közúti jelzõtáblák az észlelést elõsegítõ sárga vagy fényvisszaverõ sárga háttéren is elhelyezhetõk.

(10) Az utasítást adó jelzõtáblán és a jármûvek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzõtáblán, a kötelezõ legkisebb, illetve a megengedett legnagyobb sebességre utaló felirat a sebességet km/órában határozza meg.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz: Unknown MySQL server host 'dw26328-00' (2)