1082 Budapest, Üllõi út 66. (a klinikáknál) | jogosítvány info: (06-1) 30-30-483 | mobil jogositvány info: (06-30) 257-3294ÚJ: KRESZ vizsga a Facebook oldalunkon (Klikk!)

ÚJ KRESZ TESZTEK (Klikk!)


 Kresz-tesztek: | Kresz-tesztek 1 | Kresz-tesztek 2 | Kresz-tesztek 3 | Kresz-tesztek 4 | 
4. KRESZ teszt
1. Van-e hatása az alkoholfogyasztásnak a mérlegelési, döntési folyamatra?
a)
b)
c)
Nincs.
Igen, rontja a döntések pontosságát.
Igen, serkentõ hatásával javítja a döntések helyességét.
2. Zavarásnak minõsül-e, ha lakott területen kívül az elöl haladó kerékpárosnak kürttel jelzi elõzési szándékát?
a)
b)
Igen, mert megijesztheti, és figyelmét elvonja a vezetéstõl.
Nem.
3. Köteles-e a mások által elõidézett veszélyhelyzetet a lehetõségeihez képest elhárítani?
a)
b)
Igen.
Nem.
4. Önt vészfékezésre kényszeríti egy szabálytalan sávváltoztatást végrehajtó gépkocsi. Hogyan viselkedik?
a)
b)
c)
Utánaered a szabálytalankodónak, hogy jól megnézze magának.
Figyelmeztetésül hosszan rádudál.
Türelmet, és segítõkészséget mutat iránta.
5. Várakozóhelyétõl az útvonalra való ráhajtáskor
a)
b)
c)
a gyalogosokat nem zavarhatja.
elsõbbsége van a gyalogosokkal szemben.
a gyalogosokat akadályozhatja, de nem veszélyeztetheti.
6. Nagy forgalmú úton haladhat-e lépésben csak azért, hogy gépkocsijából gyönyörködhessen egy üzletsor kirakatban?
a)
b)
Igen.
Nem.
7. Az alábbiak közül mikor választotta meg helyesen a menetsebességét?
a)
b)
c)
Ha a belátható útszakasz nem nagyobb, mint a cselekvési idõ alatt megteendõ út.
Ha a sebessége nem igényel nagyobb fékutat, mint amekkora a belátható útszakasz hossza.
Ha a sebessége nem igényel nagyobb féktávolságot, mint amekkora a belátható útszakasz hossza.
8. Másik jármûvet csak olyan távolságban szabad követni, amely
a)
b)
c)
legalább akkora, mint a féktávolság.
legalább akkora, hogy az elöl haladó hirtelen fékezése esetén is meg tudjon mögötte állni.
legalább akkora, mint az ön fékútja.
9. Hogyan szükséges végrehajtani a lassítást a gépkocsin, ha nagy lassulás szükséges?
a)
b)
c)
Csak lábfékkel.
Lábfékkel és kézifékkel.
Motorfékkel és lábfékkel.
10. Az alábbiak közül mikor válik az úttest a legveszélyesebben csúszóssá?
a)
b)
c)
Ködszitáláskor és esõzés kezdetén?
Erõs hóesésben.
Ónos esõben.
11. Mire kell számítania a táblával jelzett helyen?
a)
b)
c)
A kerékpáros kerékpárútról leszállva gyalogosként fogja keresztezni az úttestet.
Az úttesten jelentõs kerékpár-forgalom van.
Az úton a kerékpárosok egy külön elválasztott sávban haladnak.
12. Mit jelez ez a tábla?
a)
b)
c)
Megállási tilalmat.
Várakozási tilalmat.
Korlátozott idõtartalmú várakozási területet, ahol várakozást ellenõrzõ óra mûködtetése kötelezõ.
13. Autóúton 100 km/h sebességgel közlekedik. Mikor kell személygépkocsija sebességét csökkentenie, ha ezt a táblát látja?
a)
b)
A tábla vonalában, mert a tilalom ott kezdõdik.
Még a tábla elérése elõtt, mert a tábla vonalában a jármû sebessége már nem haladja meg a 70 km/h-t.
14. Mit jelez ez a tábla?
a)
b)
c)
Jármûforgalom elõl elzárt útszakasz
Az útra csak személygépkocsival tilos behajtani.
Az útra - kétkerekû motorkerékpár kivételével - gépjármûvel, valamint mezõgazdasági vontatóval és lassú jármûvel behajtani tilos.
15. Személygépkocsival egy nyerges vontató elõzésébe kezdett. Folytathatja-e a elõzést, ha a manõvert befejezni csak a tábla elhagyása után tudja?
a)
b)
Igen.
Nem.
16. A táblával megjelölt úton kell-e számítania úttesten közlekedõ lovas kocsira?
a)
b)
Igen.
Nem.
17. Mire kell számítania a táblával jelzett helyen?
a)
b)
c)
Az út közvetlenül szakadék mellett vezet.
Az úton a jármûvek kerekei kavicsfelverõdést idézhetnek elõ.
Az úttestre - kõomlás következtében - nagyobb kövek kerülhetnek.
18. Mit jelez ez a tábla?
a)
b)
c)
Az útkeresztezõdésben a jármûnek elsõbbsége van a keresztezõ úton érkezõ jármûvel szemben.
Személygépkocsinak javasolt útirányt.
Az útkeresztezõdésben a nyíl által jelzett egyenes irányban kell továbbhaladni.
19. Hogyan kell megközelítenie a táblával jelzett helyet, ha ott gyalogos közlekedik?
a)
b)
c)
Jármûve csökkentett sebessége egyértelmûen jelezze a gyalogosnak, hogy akadálytalan áthaladását lehetõvé fogja tenni.
Jármûve nagysebessége keltsen félelmet a gyalogosban, hogy ne akadályozza az Ön továbbhaladását.
Jármûve sebessége és mozgása idõben jelezze, hogy közvetlen a gyalogos elõtt vagy mögött fog továbbhaladni.
20. Haladhat-e folyamatosan ezen az útburkolati jelen?
a)
b)
Igen.
Nem.
21. Behajthat-e ennél a jelzésnél a tanulókocsi az útkeresztezõdésbe?
a)
b)
Igen.
Nem.
22. Szabályosan közlekedik-e az "A" jelû gépjármû?
a)
b)
Igen.
Nem.
23. Áthaladhat-e az ábrázolt vasúti átjárón a személygépkocsi?
a)
b)
Igen.
Nem.
24. Ön a személygépkocsit vezeti. Elsõbbséget kell-e adnia a gyalogosok részére?
a)
b)
Igen.
Nem.
25. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha jelzõtábla nem tiltja, bekanyarodhat-e balra ennél a jelzésnél?
a)
b)
Igen.
Nem.
26. Szabályos-e, ha a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával a villamossal együtt halad át az útkeresztezõdésben?
a)
b)
c)
Minden esetben szabályos, mert az "A" jelû személygépkocsi a villamos miatt úgysem hajthat tovább.
Csak akkor szabályos, ha a villamossal egyforma sebességgel halad.
Csak akkor szabályos, ha az "A" jelû személygépkocsi vezetõje egyértelmûen jelzi, hogy lemondott elsõbbségérõl.
27. A kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az ábrán látható útkeresztezõdéshez érkezik. Melyik jármû haladhat tovább elsõként?
a)
b)
c)
Az "A" jelû.
A "B" jelû.
Az Ön kormánykerékkel ábrázolt gépkocsija.
28. Mikor haladhat át az ábrán látható útkeresztezõdésen?
a)
b)
c)
Az "A" jelû jármû után, a "B" jelû jármû elõtt.
Az "A" és a "B" jelû jármûvek elõtt.
Csak kölcsönös udvariassággal lehet az áthaladás sorrendjét megállapítani.
29. Kell-e elsõbbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
a)
b)
Igen, az "A" jelû tehergépkocsi részére.
Nem.
30. Melyik jármû részére kell elsõbbséget adnia ebben a forgalmi helyzetben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
a)
b)
c)
Csak az "A" jelû jármû részére.
Csak a "B" jel jármû részére.
Az "A" és a "B" jelû jármûvek részére egyaránt.
31. Szabad-e elõzni a be nem látható útkanyarulatban?
a)
b)
c)
Igen, de csak egy nyomon haladó jármûveket.
Nem.
Igen, ha az úttesten egyirányú forgalom van, vagy záróvonal van felfestve, és az elõzés nem jár annak érintésével.
32. Legalább mekkora sebességkülönbség szükséges az elõzõ és az elõzendõ
a)
b)
c)
Körübelül 5-6 km/h.
Körübelül 10-12 km/h.
Körübelül 15-20 km/h.
33. Milyen hosszúságú szabad út szükséges az elõzés biztonságos végrehajtásához?
a)
b)
c)
Legalább az elõzési út hosszának a háromszorosa.
Legalább az elõzési út hosszával megegyezõ.
Legalább az elõzési út hosszának kétszerese.
34. Gyér forgalmú, párhuzamos közlekedésre alkalmas úttest belsõ forgalmi sávjában közlekedik. Ugyanabban a forgalmi sávban utoléri Önt egy gyorsabban haladó személygépkocsi. Köteles-e a külsõ (szélsõ) sávba húzódással akadálytalan elhaladását lehetõvé tenni?
a)
b)
Igen.
Nem.
35. Mi a teendõje akkor, ha a vasúti fénysorompón sem a piros, sem a fehér fény nem világít?
a)
b)
c)
A vasúti átjáró elõtt meg kell állni, és csak akkor szabad áthaladni rajta, ha megbizonyosodott róla, hogy a vasúti jármû nem közlekedik.
A vasúti átjárón 10 km/h sebességgel és fokozott figyelemmel kell áthajtani.
Meg kell állni az átjáró elõtt, és megvárni a fehér villogó fény megjelenését.
36. Hol köteles elhelyezkedi a balra bekanyarodni kívánó vezetõ jármûvével egyirányú forgalmú úton?
a)
b)
c)
Az egyirányú forgalmú úttest középvonalánál.
Az úttest bal széle mellett.
Bárhol, ha ez a személy és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.
37. Ha jeges úton kanyarban kell fékeznie, hogyan célszerû azt végrehajtani?
a)
b)
c)
A kormány egyenes tartása mellett finoman ráfékezni, a féket felengedni, és továbbkormányozni.
Fékezés közben a kanyar belsõ oldala felé kell kormányozni.
Állandó íven kell haladni, és szakaszosan fékezni.
38. Függ-e a gépjármûre ható centrifugális erõ a kanyarodó jármû sebességétõl?
a)
b)
c)
Igen, a centrifugális erõ a sebesség növekedésével négyzetes arányban növekszik.
Igen, a centrifugális erõ a sebesség növekedésével egyenes arányban növekszik.
Igen, a centrifugális erõ a sebesség növekedésével kismértékben növekszik.
39. Általában akadályoztathatja-e hátramenetkor a többi jármû forgalmát?
a)
b)
Igen.
Nem.
40. A tüzelõanyag takarékos üzemeltetése érdekében melyik sebességfokozatot kell bekapcsolni hegymenetben?
a)
b)
c)
Azt a sebességfokozatot, amelyikben a motor közepes fordulatszámon üzemeltethetõ.
Azt a sebességfokozatot, amelyikben a motor nagy fordulatszámon üzemeltethetõ.
Azt a sebességfokozatot, amelyikben a motor kis fordulatszámon üzemeltethetõ.
41. Mikor szabad a forgalomban részt vevõ gépkocsin a tompított fényszóró helyett ködfényszórót használni?
a)
b)
c)
Az esti szürkület kezdetétõl a reggeli szürkület megszûnéséig terjedõ idõszakban.
Minden esetben, ha a látási viszonyok korlátozottak.
Ha a látási viszonyok egyébként csak egészen lassú haladást tennének lehetõvé.
42. Kell-e mûködtetni a vontatott jármû féklámpáját és irányjelzõ berendezését?
a)
b)
c)
Nem.
Igen, minden esetben.
Igen, kivéve az emelve vontatást.
43. Mi a teendõje annak a vezetõnek, aki jármûvével megrongál egy õrizetlenül hagyott, szabályosan várakozó jármûvet?
a)
b)

c)
 
Elegendõ a kitöltött betétlapot a helyszínen hagyni.
Személyi adatait és biztosítója nevét erre alkalmas módon a helyszínen hátrahagyja, és az esetet a felelõsségbiztosítási szabályok rendelkezéseinek megfelelõen a biztosítónak bejelenti.
A balesetrõl a rendõrhatóságot -a legközelebbi rendõrt- haladéktalanul értesíti és a káresetet 3 napon belül a biztosítónak bejelenti.
44. Az elhasználódott, hibás akkumulátorokat
a)
b)
c)
a szemétgyûjtõ telepre kell szállítani, hogy a környezetet tovább ne szennyezzék.
épen, savat is benne hagyva, át kell adni a MÉH-nek, hogy újra hasznosítsák.
el kell ásni, mert a benne lévõ ólom mérgezõ.
45. A perifériás látómezõt érõ fény, vagy az éleslátás mezejét érõ fény vakít-e jobban?
a)
b)
c)
A perifériás látómezõt érõ fény.
Az éleslátás mezejét érõ fény.
Egyformán vakít.
46. Szabad-e éjszaka tompított fényszóró nélkül csak helyzetjelzõ lámpákkal közlekedni?
a)
b)
c)
Igen, de csak lakott területen belül, a kellõen kivilágított úttesten.
Igen, de csak a szürkület kezdetén.
Nem, sohasem.
47. Nem kell az úttesten álló jármûvet éjszaka kivilágítani, ha...
a)
b)
c)
az úton az elõzés tilos.
az úton közvilágítás van.
a "Mindkét irányból behajtani tilos-kivéve engedéllyel" jelzõtáblával megjelölt úttesten áll.
48. Hány évenként kel elvégezni a környezetvédelmi felülvizsgálatot a katalizátor nélküli kocsiban?
a)
b)
c)
Évenként.
Kétévenként.
Háromévenként.
49. Kiléphet-e az útestre gyalogosként a szabad kilátást gátló akadály mögül?
a)
b)
c)
Csak ott, ahol a jármûvekkel szemben elsõbbsége van és meggyõzõdött az áthaladás veszélytelenségérõl.
Kellõ körültekintéssel és óvatossággal bárhol.
Nem.
50. Melyik a helyes kormányfogás az ábrán látható változatok közül?
a)
b)
c)
Az 1-es jelû.
A 2-es jelû.
A 3-as jelû.
51. Téli idõszakban szükséges-e fagyálló ablakmosó folyadékkal feltölteni az ablakmosó tartályát?
a)
b)
c)
Nem, mert a meleg motortérben nincs fagyásveszély.
Igen, mert fagyveszélynek van kitéve.
Tetszés szerint lehet.
52. Mi lehet az oka annak, ha a négyütemû motor kenõolaját gyakran kell utántölteni?
a)
b)
c)
A jelenség súlyos hibát jelent, további üzemeltetés tilos.
Természetes jelenség, mert a motor olajt is fogyaszt.
Valószínû, hogy a motor már erõsen elhasználódott, kopott, vagy tömítetlenség miatt elfolyik az olaj.
53. A tömítetlen, pl. repedt, lyukas kipufogó-berendezést a lehetõ legrövidebb idõn belül meg kell javítani, mert...
a)
b)
c)
az utastérbe szivárgó égéstermék mérgezést okoz, és a kipufogás nagy zajt kelt.
a motor teljesítménye nagymértékben csökken, és a motor túlmelegszik.
a motor tüzelõanyag-fogyasztása nagymértékben emelkedik.
54. Mi lehet az oka, ha a gumiabroncs futófelülete az ábrán látható módon kopott?
a)
b)
c)
Az elsõ futómû hibásan van beállítva.
A gumiabroncsot az elõírtnál alacsonyabb nyomáson üzemeltették.
A gumiabroncsot az elõírtnál magasabb nyomáson üzemeltették.
55. Kell-e fékhatást ellenõrizni alvázmosás után?
a)
b)
c)
Nem, mert a kerékfékszerkezetekbe jutó víz nem csökkenti a fékhatást.
Nem, mert a fékszerkezetekbe víz nem juthat.
Igen, mert a kerékfékszerkezetekbe víz juthat, ami csökkenti a fékhatást.
              

 Kresztesztek: | Kreszteszt 1 | Kreszteszt 2 | Kreszteszt 3 | Kreszteszt 4 |