1082 Budapest, Üllõi út 66. (a klinikáknál) | jogosítvány info: (06-1) 30-30-483 | mobil jogositvány info: (06-30) 257-3294ÚJ: KRESZ vizsga a Facebook oldalunkon (Klikk!)

ÚJ KRESZ TESZTEK (Klikk!)


 Kresz-tesztek: | Kresz-tesztek 1 | Kresz-tesztek 2 | Kresz-tesztek 3 | Kresz-tesztek 4 | 
3. KRESZ teszt

1. Vezethet-e gépjármûvet az, aki gyógyszert szed?

a)
b)
c)
Igen, minden káros következmény nélkül.
Nem, mert minden gyógyszer hátrányosan hat a vezetési képességekre.
Bizonyos gyógyszerek szedése esetén nem; errõl ki kell kérni a kezelõorvos véleményét.

2. Érdemes-e vezetés elõtt megtervezni a vezetés útvonalát?

a)
b)
c)
Igen, a legrövidebb utat célszerû választani, mert így gazdaságosabb az üzemeltetés.
Igen, mert az elõrelátó vezetõ mindig jobban ügyel a közlekedés biztonságára és folyamatosságára, mint az útvonal hosszára.
Az útvonaltervezésnek nincs jelentõsége.

3. Találkozhat-e egyirányú forgalmú úton a menetiránnyal szemben közlekedõ, megkülönböztetõ jelzéseit használó gépjármûvel?

a)
b)
c)
Igen, bármely idõpontban.
Igen, 22 h és 6 h között.
Nem.

4. Mi a teendõje, ha látja, hogy valaki megszeg, vagy meg fog szegni egy közlekedési szabályt?

a)
b)
c)
A forgalomban részt vevõk közössége érdekében rendre utasítja, hogy máskor ne szabálytalankodjon.
Igyekszik a szabálytalanságot megakadályozni.
A pillanatnyi biztonságot szem elõtt tartva, mindent megtesz, egy lehetséges veszélyhelyzet elhárítása érdekében.

5. Hányszorosára nõ a fékút kétszeres sebességrõl fékezve?

a)
b)
c)
Körübelül kétszeresére.
Körübelül négyszeresére.
Körübelül hatszorosára.

6. Milyen sebességgel közlekedhet az elromlott gépkocsit vontató személygépkocsi?

a)
b)
c)
Legfeljebb 30 km/h sebességgel.
Legfeljebb 40 km/h sebességgel.
Legfeljebb 50 km/h sebességgel.

7. Meg lehet-e állítani a gépkocsit a féktávolságon belül észlelt akadály elõtt?

a)
b)
c)
Igen, ha az üzemifék berendezés kifogástalanul mûködik.
Igen, ha a gumiabroncsok még nem kopottak.
Nem, az ütközés csak az akadály esetleges kikerülésével kerülhetõ el.

8. A gépjármûvezetõk általában hogyan becsülik meg a féktávolságokat és sebességeket?

a)
b)
c)
A távolságot pontosan, a sebességet pontatlanul becsülik.
A távolságot következetesen alá, a sebességet pedig rendszeresen túlbecsülik.
A távolságot következetesen túl, a sebességet pedig rendszeresen alábecsülik.

9. Mit kell tennie, ha nagyobb sebességgel haladó gépkocsija egyik elsõ gumiabroncsából a levegõ hirtelen megszökik?

a)
b)
c)
A kézifékkel le kell fékezni a gépkocsit.
Az üzemi fékkel le kell fékezni a gépkocsit.
Azonnali ellenkormányzással és óvatos lassítással kell a gépkocsit irányban tartani.

10. Mi a helyes vezetési mód, ha laza, nedves talajon a gépkocsi kerekei forgás közben besüllyednek a talajba?

a)
b)
c)
Elsõ sebességfokozatba kapcsol, és sok gázt ad, hogy nagy legyen a vonóerõ.
Elsõ vagy második sebességfokozatba kapcsol, és csak annyi gázt ad, hogy a kerekek ne pörögjenek meg.
Közvetlen sebességfokozatba kapcsol és sok gázt ad, így a kerekek a sok gáz ellenére sem tudnak megpörögni.

11. Mit jelez ez a tábla?

a)
b)
c)
Az úton gyalogos alul- vagy felüljáró van.
Fokozottan számolni kell az úttesten gyalogosok közlekedésével.
Az úttesten útburkolati jellel kijelölt gyalogos-átkelõhely van.

12. Köteles-e követni a táblán megjelölt irányt?

a)
b)
Igen.
Nem.

13. Mit jelez ez a tábla?

a)
b)
c)
Az úton a megjelölt sebességgel kell haladni.
Az úton a megjelölt sebességnél lassabban haladni tilos.
Az úton a megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos.

14. Célforgalomban behajthat-e gépkocsijával a táblán megjelölt útszakaszra?

a)
b)
c)
Csak akkor, ha menetlevéllel igazolni tudja a behajtás szükségességét.
Csak áruszállítás céljából.
Nem.

15. Elõzhet-e a tábla után személygépkocsival tehergépkocsit?

a)
b)
Igen.
Nem.

16. Számíthat-e arra, hogy a táblán megjelölt távolságot követõen is elsõbbsége lesz a keresztezõ útról érkezõ jármûvel szemben?

a)
b)
Igen.
Nem.

17. Mire számíthat a táblával jelzett helyen?

a)
b)
c)
Hirtelen oldalszél keletkezhet, mely a gépkocsi haladási irányát megváltoztatja.
A dombok ill. erdõk védett vonala az oldalszelet megszünteti.
Az út felett repülõ légijármû által okozott zajra.

18. Mit jelez ez a tábla?

a)
b)

c)
A kapaszkodósáv végét.
Az úttest minden irányból belátható szakaszon egy forgalmi sávra szûköl.
Az úttest szélessége a megelõzõ útszakaszéhoz képest számottevõen csökken.

19. Mit jelez ez a tábla?

a)

b)
Meg kell állni! A keresztezõ úton érkezõ és az Ön jármûve közül annak van elsõbbsége, amelyik elsõként állt meg.
Az útkeresztezõdésbe való behajtás elõtt meg kell állni, és elsõbbséget kell adni a keresztezõ (betorkolló) úton érkezõ jármû részére.

20. Mit jelez ez az útburkolati jel?

a)

b)
Azt, hogy a forgalmi sávból a következõ útkeresztezõdésnél melyik irányba szabad továbbhaladni.
Azt, hogy a forgalmi sávot - a sávváltoztatásra vonatkozó szabályok megtartásával - a jelzett irányban el kell hagyni.

21. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha jelzõtábla nem tiltja, bekanyarodhat-e jobbra?

a)
b)
Igen.
Nem.

22. A balra bekanyarodó gépkocsit Ön vezeti. Hol kell meggyõzõdnie arról, hogy balról más jármû nem kezdte-e elõzni?

a)
b)
c)
Csak az 1-es helyen a besorolás elõtt.
Csak a 2-es helyen a bekanyarodás elõtt.
Az 1-es és 2-es helyen egyaránt.

23. Szabályosan közlekedik-e a berajzolt pályavonalon lakott területen kívül az 50 km/h sebességgel haladó gépkocsi?

a)
b)
Igen.
Nem.

24. Ön a személygépkocsit vezeti. Elsõbbséget kell-e adnia a gyalogosok részére?

a)
b)
Igen.
Nem.

25. Ennél a jelzésnél van-e a tanulókocsinak elsõbbségadási kötelezettsége, ha balra kíván bekanyarodni?

a)
b)
Igen.
Nincs.

26. Az alábbiak közül melyik a helyes áthaladási sorrend az ábrázolt útkeresztezõdésben?

a)

b)

c)
Elsõ az "A" jelû jármû, majd az Ön kormánykerékkel ábrázolt gépkocsija, végül a "B" jelû jármû.
Elsõ az "A" és a "B" jelû jármû egy idõben, majd az Ön kormánykerékkel ábrázolt gépkocsija.
Elsõ a "B" jelû jármû, majd az Ön kormánykerékkel ábrázolt gépkocsija, végül az "A" jelû jármû.

27. A kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az ábrán látható útkeresztezõdéshez érkezik. Melyik jármû haladhat tovább elsõként?

a)
b)
c)
Az "A" jelû jármû.
A "B" jelû jármû.
Az Ön kormánykerékkel ábrázolt gépkocsija.

28. Kell-e elsõbbséget adnia, ha a tanulókocsival balra kíván bekanyarodni?

a)
b)
Igen.
Nem.

29. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az ábrán látható útkeresztezõdésen?

a)
b)
c)
Az "A" és a "B" jármûvek elõtt.
Az "A" jármû után, a "B" jármû elõtt.
Az "A" és a "B" jelû jármûvek után.

30. Melyik jármû részére kell elsõbbséget adnia ebben a forgalmi helyzetben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?

a)
b)
c)
Csak az "A" jelû jármû részére.
Csak a "B" jelû jármû részére.
Az "A" és a "B" jelû jármûvek részére egyaránt.

31. Az Ön jármûve elõtt haladó személygépkocsi az úton engedélyezett sebesség felsõ határát megközelítõ sebességgel halad. Megelõzheti-e?

a)
b)
c)
Igen, mert a rövid ideig tartó sebességtúllépés még megengedett.
Csak akkor, ha a KRESZ-ben maghatározott legnagyobb sebességet 10%-nál nagyobb mértékben nem lépi túl.
Nem.

32. Mit célszerû tenni az elõzés megkezdése elõtt, ha az elõzést nagy gyorsítással kell végrehajtani?

a)
b)
c)
A gyorsíróképesség növelésére vissza kell kapcsolni.
A gyorsíróképesség növelésére a motort fel kell pörgetni.
A gyorsíróképesség növelésére magasabb sebességfokozatba kell kapcsolni.

33. Várakozó jármûvek melletti elhaladáskor mekkora oldaltávolságot célszerû tartani?

a)
b)
c)
Egy ajtónyitásnyit.
Egy keréknyomnyit.
Egy kocsiszélességnyit.

34. Átlépheti-e a menetirányt változtató jármû a párhuzamos közlekedésre alkalmas úttest felezõvonalát?

a)
b)
c)
Igen, elõzéskor.
Nem.
Igen, bekanyarodáskor és megforduláskor.

35. Hogyan közelíti meg a gyalogátkelõhelyet, ha azon gyalogosok haladnak át?

a)
b)
c)
Közvetlenül a gyalogátkelõhely elõtt erõteljesen lassít, hogy a gyalogosok áthaladhassanak.
Már jó elõre csökkenti sebességét, hogy a gyalogosok észrevegyék megállási szándékát.
Erõteljesen lassít, majd lassan áthalad a gyalogosok között.

36. Áthaladhat-e a vasúti átjárón, ha a félsorompó nyitott állapotban van, de a fénysorompó villogó piros fényjelzést ad?

a)
b)
Kellõ körültekintés mellett igen.
A piros fényjelzés alatt nem.

37. Mi a lényege annak a nagyon fontos vezetési alapelvnek, amit "tájékoztató vezetésmód"-nak nevezünk?

a)
b)
Irányváltoztatási szándékáról tájékoztatja a közlekedés többi résztvevõjét.
A kötelezõ jelzésmódokon kívül a jármû mozgásának szabályozásával is már jó elõre tájékoztatja szándékáról a közlekedés többi résztvevõjét.

38. Mikor állhat rá a villamosvágányra, ha a jármûosztályozó a villamospályát is belefoglalja a balra bekanyarodáshoz kijelölt forgalmi sávba?

a)
b)
Csak akkor, ha ezzel a villamos forgalmát nem akadályozza.
Még akkor is, ha a késõbb odaérkezõ villamost ezzel akadályozza.

39. Akadályozhatja-e megforduláskor a többi jármû forgalmát?

a)
b)
Igen.
Nem.

40. Mivel kell számolnia, ha a tetõcsomagtartón nagy terjedelmû, súlyos tárgyat szállít?

a)

b)
c)
Hogy a gépkocsija stabilitása -különösen kanyarmenetben- csökken, a tüzelõanyag fogyasztás jelentõs mértékben nõ.
Hogy a gépkocsi fékútja kismértékben csökken, a tüzelõanyag fogyasztás nõ.
Hogy a gépkocsi stabilitása kismértékben javul, a tüzelõanyag fogyasztás nõ.

41. Tovább közlekedhet-e jármûvével, ha észleli, hogy meghibásodott az összes féklámpája?

a)
b)
c)
Nem.
Legfeljebb a legközelebbi olyan helyig, ahol a hiba elhárítható.
Igen.

42. Hogyan kell gondoskodnia a mentõk értesítésérõl, ha a sûrû forgalmú úton elsõként érkezik egy személyi sérüléssel járó közúti baleset színhelyére?

a)
b)
c)
Végzi az elsõ teendõket, és a következõnek érkezõ jármû vezetõjét kéri fel a mentõk értesítésére.
Megállás nélkül továbbhalad a legközelebbi mûködõ telefonkészülékig, hogy a mentõket azonnal értesítse.
Megnézi, hogy milyen a sérülése a balesetet szenvedettnek, és azonnal elindul telefont keresni.

43. A hûtõ lecserélt, elhasznált fagyálló folyadéka

a)
b)
c)
kiönthetõ, mert nem mérgezõ, nem környezetszennyezõ.
nem önthetõ ki, mert a környezetet erõsen szennyezi.
vízzel hígítva a csatornába önthetõ.

44. Áthaladhat-e gyalogosként az autóút úttestén?

a)
b)
c)
Csak útkeresztezõdésben.
Nem.
Igen, bárhol.

45. Mi a teendõje, ha várakozóhelyen megrongál egy õrizetlenül hagyott gépkocsit?

a)
b)

c)
Elegendõ egy kitöltött betétlapot a helyszínen hátrahagyni.
Személyi adatait és biztosítója nevét erre alkalmas módon a helyszínen hátrahagyja, és az esetet a felelõsségbiztosítási jogszabályok rendelkezéseinek megfelelõen a biztosítónak bejelenti.
A balesetrõl a rendõrhatóságot - a legközelebbi rendõrt - haladéktalanul értesíti, és a káresetet 3 napon belül a biztosítónak bejelenti.

46. Szabad-e vontatni olyan gépkocsit, amelynek kormányszerkezete romlott el?

a)
b)
c)
Nem.
Igen, de csak vonórúddal.
Igen, de csak emelve.

47. Milyen - mezõgazdasági vontatóból és pótkocsiból álló - jármûszerelvény vezetésére jogosult csak "B" jármûkategóriára érvényesített - nem kezdõ - vezetõi engedélyével?

a)

b)
c)
Csak olyanra, melyben az összekapcsolt jármûvek megengedett legnagyobb össztömege együttesen nem haladja meg a 3500 kg-ot.
Csak olyanra, melyben a pótkocsi megengedett legnagyobb tömege nem haladja meg a 750 kg-ot.
Csak olyanra, melyben a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a mezõgazdasági vontató saját tömegének a felét.

48. Átkelhet-e gyalogosként a híd úttestén?

a)
b)
Igen.
Nem.

49. Általában balról jobbra milyen sorrendben találjuk a gépkocsiban a gáz-, fék- és tengelykapcsoló pedálokat?

a)
b)
c)
Gáz-fék-tengelykapcsoló
Tengelykapcsoló-fék-gáz
Fék-gáz-tengelykapcsoló

50. Hogyan álljanak a kormányozott kerekek, ha az ábrázolt helyzetben balra kanyarodás elõtt meg kell állnia?

a)
b)
Balra fordítva, hogy a szemben jövõ gépkocsi elhaladása után minél elõbb megkezdhesse a balra kanyarodást.
Egyenesem, hogy az esetleg hátulról történõ ütközés esetén ne menjen át a menetirány szerinti bal oldalra.

51. Üzemeltethetõ-e tovább a szivattyús olajozású motor, ha az olajnyomás valamilyen hiba miatt megszûnt?

a)
b)
Igen.
Nem.

52. Milyen izzókból kell legalább egy-egy darabot tartani a gépkocsiban?

a)
b)
c)
Csak az elsõ és hátsó helyzetjelzõ lámpában használt izzóból.
Csak az elsõ és hátsó helyzetjelzõ lámpában és a tompított fényszóróban használt izzóból.
A tompított fényszóróban, az elsõ és hátsó, helyzetjelzõ, a fék- és az irányjelzõ lámpában használt izzóból.

53. Hogyan ismerhetõ fel menet közben, hogy a hidraulikus kormányszervó nem mûködik?

a)
b)
c)
A mûszerfalon lévõ ellenõrzõ lámpa villogó vörös fénnyel jelez.
A mûszerfalon lévõ nyomásmérõ olajnyomást nem mutat.
A gépkocsi kormányzásához a szokottnál jóval nagyobb erõkifejtés szükséges.

54. Ha a lengéscsillapítások hibásak, akkor...

a)
b)
c)
a kerekek és az úttest kapcsolata rossz, csökken a menetbiztonság.
nagymértékben megnõ az erõátviteli szerkezetek igénybevétele.
nagymértékben megnõ a fékberendezések igénybevétele.

55. Mi a hiba valószínû oka, ha a hidraulikus fék kékpedálja a teljes pedálút kb. 2/3-áig benyomható, és csak akkor válik szilárddá az ellenállása?

a)
b)
c)
Nagy a hézag a fékpofák és a fékdob között.
Tömítetlenség miatt a fékfolyadék elszivárog a fékrendszerbõl?
Tömítetlenség miatt levegõ jutott a fékrendszerbe.
              

 Kresztesztek: | Kreszteszt 1 | Kreszteszt 2 | Kreszteszt 3 | Kreszteszt 4 |