1082 Budapest, Üllõi út 66. (a klinikáknál) | jogosítvány info: (06-1) 30-30-483 | mobil jogositvány info: (06-30) 257-3294ÚJ: KRESZ vizsga a Facebook oldalunkon (Klikk!)

ÚJ KRESZ TESZTEK (Klikk!)


 Kresz-tesztek: | Kresz-tesztek 1 | Kresz-tesztek 2 | Kresz-tesztek 3 | Kresz-tesztek 4 | 
2. KRESZ teszt
1. Szeszes ital hatása alatt jármûvet vezetni
a)
b)
c)
csak akkor veszélyes, ha a vezetõ nem szokott hozzá az alkoholhoz.
a reflexek tompulása miatt már kisebb mennyiség fogyasztása esetén is veszélyes.
csak akkor veszélyes, ha a fogyasztott mennyiség jelentõs volt.

2. Mi minõsül a közlekedési partner veszélyeztetésének?

a)
b)
c)
Ha valaki a közlekedés más résztvevõjét korábbi nyugodt haladási ütemébõl kizökkenti, fékezésre, vagy irányváltoztatásra kényszeríti.
Ha valakit olyan helyzetbe hoz, amely baleset vagy kár bekövetkezésének lehetõségével jár.
Ha valaki a közlekedési partnerét a továbbjutásban gátolja.

3.Mit jelent a közlekedés más résztvevõje iránt tanúsítandó elõzékenység?

a)
b)
c)
Készséges együttmûködést és átgondolt udvariasságot.
Mindig szabad út biztosítását az elsõségadásra kötelezettek részére.
Balesetveszély kockázatát is vállaló segítségnyújtás a hátrányos helyzetben lévõ részére.

4. Figyelembe kell-e vennie a közútnak és környezetének védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket?

a)
b)
Igen.
Nem.
5. Hány felnõtt ember utazhat egy személygépkocsiban?
a)
b)
c)
Legfeljebb 4 személy.
Legfeljebb 8 személy.
Legfeljebb a jármû hatósági engedélyében feltüntetett számú személy.

6. Jármûve sebességét úgy kell megválasztania, hogy

a)
b)
bármilyen akadály elõtt meg tudjon állni.
minden olyan akadály elõtt meg tudjon állni, amelyre az adott körülmények között számítania kell.
7. Lakókocsit vontató gépkocsijának mekkora a megengedett legnagyobb sebessége?
a)
b)
c)
Lakott területen 40 km/h, autópályán 100 km/h, autóúton 80 km/h, egyéb helyen 60 km/h.
40 km/h.
Autópályán 80 km/h, Lakott területen 50 km/h, egyéb helyen 70 km/h.
8. Kormányozható-e a gépkocsi, ha fékezéskor csak a hátsó kerekek csúsznak meg?
a)
b)
Igen.
Nem.
9. Az alábbiak közül melyik burkolatú úttesten a legrosszabb a gumiabroncsok tapadása esõzés alatt?
a)
b)
c)
A kockakövön.
A betonon.
Az aszfalton.
10. Téli idõszakban hol számíthat fokozottabban az úttest eljegesedésére?
a)
b)
c)
Nyílt, szeles útszakaszon.
Hidakon, felüljárókon és erdõsávval védett útszakaszokon.
Aluljárókban, alagutakban és nyílt, szeles útszakaszon.

11. Milyen utat jelöl ez a tábla?

a)
b)
c)
Autópályát.
Autóutat.
Fõútvonalat.
12. Mire figyelmezteti ez a jelzés?
a)
b)
c)
Az út fölött alacsonyan repülõ légijármû megjelenésére és az ezzel járó zajhatásra.
Az út repülõtér parkolójába torkollik.
Lezárt katonai területre.
13. Köteles-e figyelembe venni a tábla jelzését, ha személygépkocsival közlekedik?
a)
b)
Igen.
Nem.
14. Melyik jelzõtábla tilalmát szünteti meg ez a jelzés?
a)
b)
c)
A "súlykorlátozás" jelzõtábláét.
A "legkisebb követési távolság" jelzõtábláét.
A "sebességkorlátozás" jelzõtábláét.
15. Behajthat-e délelõtt a táblával megjelölt útszakaszra?
a)
b)
c)
Igen.
Csak célforgalomban.
Nem.
16. Mely gépkocsiknak van fenntartva a táblával megjelölt hely?
a)
b)
c)
Az áruszállító gépkocsiknak.
A kisgyermeket, illetve idõskorúakat szállító gépkocsiknak.
A mozgáskorlátozottak gépkocsijának.
17. Elsõbbsége van-e a táblával jelzett helyen, a keresztezõ úton érkezõ jármûvel szemben?
a)
b)
c)
Igen.
Csak a balról érkezõkkel szemben.
Nem.
18. Mire kell vigyázni ennél a közúti jelzésnél?
a)
b)
c)
Az úton a jármûvek kerekei - az úttest laza szerkezete miatt - kavicsfelverõdést idézhetnek elõ.
Az úttest a megelõzõ útszakaszéhoz képest lényegesen rosszabb állapotban van.
Az útpadkára hajtani veszélyes.
19. Visszafordulhat-e jármûvével a táblával megjelölt útkeresztezõdést elhagyva?
a)
b)
Igen.
Nem.
20. Hogyan kell megközelítenie a gépkocsijával ezt a kijelölt gyalogos átkelõhelyet?
a)

b)
Fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel úgy, hogy elsõbbségadási kötelezettségének - a szükséghez képest megállással is - eleget tudjon tenni.
Óvatosan, mert fel kell készülnie arra, hogy bármikor érkezhet gyalogos aki rosszul méri föl a forgalmi helyzetet, és tévesen jut olyan következtetésre, hogy elsõbbsége van a jármûvel szemben.
21. Szabályos-e ha az "A" jelû személygépkocsi a berajzolt pályavonalon halad?
a)
b)
c)
Csak akkor, ha szembõl egyáltalán nincs forgalom.
Csak akkor, ha a szembejövõ forgalmat nem zavarja.
Nem.
22. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha a jelzõtábla nem tiltja, bekanyarodhat-e jobbra?
a)
b)
Igen.
Nem.
23. Ön a személygépkocsit vezeti, jobbra kíván bekanyarodni. Szabályos helyre sorolt-e be?
a)
b)
Igen.
Nem.
24. Ön a személygépkocsit vezeti, elsõbbséget kell-e adni a gyalogosok részére?
a)
b)
Igen.
Nem.
25.  Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Számítani kell-e a képen ábrázolt forgalmi helyzetben jobbról érkezõ jármûre?
a)
b)
Igen.
Általában nem.
26. Melyik jármû részére kell elsõbbséget adnia ebben a forgalmi helyzetben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
a)
b)
c)
Csak az "A" jelû jármû részére.
Csak a "B" jelû jármû részére.
Az "A" és a "B" jelû jármûvek részére egyaránt.
27. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az ábrán látható útkeresztezõdésen?
a)
b)
c)
A villamos után, az "A" jelû gépjármû elõtt.
A villamos és az "A" jelû gépjármû után.
A villamos és az "A" jelû jármû elõtt.
28. Hányadikként haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az ábrán látható útkeresztezõdésen?
a)
b)
c)
Elsõként.
Másodikként.
Utolsóként.
29. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az ábrán látható útkeresztezõdésen?
a)
b)
c)
Az "A" és a "B" jármûvek elõtt.
Az "A" és a "B" jármûvek után.
A "B" jelû jármû után, az "A" jelû jármû elõtt.
30. A kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az ábrán látható útkeresztezõdéshez érkezik. Melyik jármû haladhat tovább elsõként?
a)
b)
c)
Csak az "A" jelû jármû.
Csak a "B" jelû jármû.
Az Ön kormánykerékkel ábrázolt jármûve.
31. Hogyan kell meggyõzõdni a mögöttes forgalomról az elõzés megkezdése elõtt?
a)
b)
c)
A belsõ visszapillantó tükrökbõl és hátranézve is.
A belsõ és külsõ visszapillantó tükörbõl, ha szükséges hátrapillantva is.
Csak a belsõ visszapillantó tükörbõl.
32. Csak jobbról szabad elõzni
a)
b)
c)
azt a jármûvet, amely a balra bekanyarodási szándékát irányjelzéssel jelzi és az úttesten ennek megfelelõen helyezkedik el.
az úttest két szélén elhelyezett pályán haladó villamost.
a figyelmeztetõ jelzést használó jármûvet.
33. Megelõzhet-e személygépkocsival egy lovas kocsit közvetlenül a kijelölt gyalogos-átkelõhely elõtt?
a)
b)
Igen.
Nem.
34. Szabad-e kikerülni a megkülönböztetõ fényjelzését használó gépjármûvet?
a)
b)
Igen, de csak fokozott óvatossággal.
Nem.
35. Olyan párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten közlekedik, ahol a forgalom sûrûsége folytán a sávokban összefüggõ jármûoszlopok alakultak ki. A gyorsabb elõrehaladás érdekében változtathat-e forgalmi sávot?
a)
b)
c)
Igen.
Csak akkor, ha a sávjában bármilyen okból lelassul a forgalom és Ön meg akarja tartani az eddigi haladási ütemét.
Nem.
36. Melyik a helyes állítás az alábbiak közül?
a)
b)
c)
A vasúti átjárót csak akkor kell mérsékelt sebességgel megközelíteni, ha nincs jelzõberendezéssel biztosítva.
Nem szabad a vasúti átjáróra ráhajtani, ha azon folyamatosan áthaladni nem lehet.
Sorompó nélküli vasúti átjáró elõtt minden esetben meg kell állni.
37. Fõútvonalon közlekedik. Kényszerítheti-e Önt egy másik jármû fékezésre, vagy irányváltoztatásra?
a)
b)
c)
Igen, mert számos olyan helyzet adódhat, amelyet csak a partner közremûködésével lehet biztonságosan megoldani.
Csak balesetveszély esetén, a baleset megelõzése érdekében.
Nem.
38. Kell-e irányjelzést adni másik útra történõ bekanyarodáskor?
a)
b)
Igen.
Nem.
39. Egyirányú forgalmú úton az úttest széléhez vagy a várakozóhelyre történõ beállás kivételével végezhet-e hátramenetet?
a)
b)
Igen.
Nem.
40. Befolyásolhatja-e a motor tüzelõanyag-fogyasztását a gépjármû mûszaki állapota?
a)
b)
Nem, csak a menetbiztonságot.
Igen, nagymértékben.
41. Az úttest szélén jármûvek várakoznak. Megállhat-e mellettük jármûvével másodikként, a ki- és beszállás idejére?
a)
b)
Igen.
Nem.
42. Személygépkocsijával úgy tudna megállni a mellékútvonal járdáján, hogy a gyalogos közlekedést nem akadályozza. Van-e a megállásnak további feltétele?
a)
b)
Nincs.
Igen. A megállást útburkolati jellel, vagy jelzõtáblával kell, hogy engedélyezzék.
43. Mekkora követési távolságot célszerû tartani lakott területen kívül?
a)
b)
c)
Legalább 0.7 másodperc idõtartamnak megfelelõ úthosszt.
Legalább 2 másodperc idõtartamnak megfelelõ úthosszt.
Legalább 4 másodperc idõtartamnak megfelelõ úthosszt.
44. Autópályán halad. Elsõbbséget kell-e adnia a gyorsítósávon érkezõ megkülönböztetõ jelzéseket használó gépjármû részére?
a)
b)
Igen.
Nem.
45. Adhat-e fényjelzést a távolsági fényszóró felvillantásával?
a)
b)
c)
Igen, de csak akkor, ha ez a közlekedés többi résztvevõjét nem vakítja el.
Igen, de csak lakott területen kívül.
Nem.
46. Milyen -gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló- jármûszerelvény vezetésére jogosult csak "B" jármûkategóriára érvényesített-nem kezdõ- vezetõi engedélyével?
a)
b)
c)
Csak olyanra, melyben az összekapcsolt jármûvek megengedett legnagyobb össztömege együttesen nem haladja meg a 3500 kilógrammot.
Csak olyanra, melyben a pótkocsi megengedett legnagyobb tömege nem haladja meg a 750 kilogrammot.
Csak olyanra, melyben a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a gépkocsi saját tömegének a felét.
47. Használhat-e lakott területen kívül tompított fényszóró helyett távolsági fényszórót, ha be nem látható útkanyarulatban közlekedik?
a)
b)
Igen.
Nem.
48. A hûtõ lecserélt, elhasznált fagyálló folyadéka...
a)
b)
mérgezõ és környezetszennyezõ.
a földre kiönthetõ, mert a környezetet nem szennyezi.
49. Fõútvonal lakott területen kívüli úttestén kerékpározik. Besorolhat-e a balra bekanyarodáshoz az úttest felezõvonala mellé?
a)
b)
Igen.
Nem.
50. Melyik a helyes kormányfogás az ábrán látható változatok közül?
a)
b)
c)
Az 1-es jelû.
A 2-es jelû.
A 3-as jelû.
51. Mit csinál, ha az ablaktörlõ gumilapátja veszít törlõképességébõl?
a)
b)
c)
Kicseréli a gumilapátot.
Sík felületen megcsiszolja a gumilapátot.
A megszokottnál több ablakmosó folyadékot juttat a szélvédõre.
52. A motorban az olajszint csökken, milyen olajt használ utántöltésre?
a)
b)
c)
Ugyanazt az olajfajtát, ami a motorban van.
Bármilyen motorolajt.
A motorban lévõnél gyengébb minõségû is megfelelõ, ha keveset öntünk belõle.
53. Mikor megfelelõ a folyadék-szintmagassága az akkumulátorban?
a)
b)
c)
Ha a folyadék szintje a beöntõnyílásig ér.
Ha a folyadék a lemezeket kb. 10-15 mm-re ellepi.
Ha a folyadék szintje a lemezekkel megegyezõ magasságú.
54. Mi lehet az oka, ha a gumiabroncs futófelülete az ábrán látható módon kopott?
a)
b)
c)
Az elsõ futómû hibásan van beállítva.
A gumiabroncsot az elõírtnál nagyobb nyomáson üzemeltették.
A gumiabroncsot az elõírtnál kisebb nyomáson üzemeltették.

55. Ha a fékbetétek erõsen olajossá, vagy zsírossá váltak, akkor...

a)
b)
c)
a betéteket benzines ruhával meg kell tisztítani.
a betéteket, illetve a fékpofákat ki kell cserélni.
tartósan fékezve az olajt illetve a zsírt le kell égetni.
         

 Kresztesztek: | Kreszteszt 1 | Kreszteszt 2 | Kreszteszt 3 | Kreszteszt 4 |