1082 Budapest, Üllõi út 66. (a klinikáknál) | jogosítvány info: (06-1) 30-30-483 | mobil jogositvány info: (06-30) 257-3294ÚJ: KRESZ vizsga a Facebook oldalunkon (Klikk!)

ÚJ KRESZ TESZTEK (Klikk!)


 Kresz-tesztek: | Kresz-tesztek 1 | Kresz-tesztek 2 | Kresz-tesztek 3 | Kresz-tesztek 4 | 
1. KRESZ teszt
1. Szükséges-e a közlekedésben az egymáshoz való alkalmazkodás?
a)
b)
c)
Nem, mert a közlekedésben mindenkinek önállóan kell dönteni.
Nem, mert a KRESZ mindenkire egyformán vonatkozik.
Igen, mert aki nem képes alkalmazkodni, az elõbb-utóbb baleset okozója vagy szenvedõ alanya lesz.

2. Miként befolyásolja a vezetõ reakcióidejét az alkohol és a fáradtság hatása?

a)
b)
c)
A reakcióideje többszörösére növekedhet.
A reakcióideje kismértékben csökken.
A reakcióideje csak kismértékben növekszik.

3. Elõnyös-e, ha a személygépkocsi ülései fejtámasszal vannak felszerelve?

a)
b)
c)
Nem, mert kényelmetlenebb az utazás.
Nem, mert ütközéskor nagyobb a sérülés veszélye.
Igen, mert hátulról történõ ütközéskor védelmet nyújt a nyaki sérülések ellen.

4. A megkülönböztetõ jelzéseket használó gépjármû részére

a)
b)
minden helyzetben elsõbbséget kell adnia.
csak akkor kell elsõbbséget adnia, ha azzal más közlekedõt nem akadályoz jelentõsen.
5. Nagy forgalmú úton vezeti gépkocsiját. Kényszerítheti-e Önt enyhe lassításra az úttest szélérõl elinduló gépkocsi?
a)
b)
Igen
Nem

6. Mekkora a személygépkocsi megengedett legnagyobb sebessége autóúton?

a)
b)
c)
120 km/h.
110 km/h.
80 km/h.
7. Hogyan változik a látása a sebesség növekedésével?
a)
b)
Nagy sebességgel haladva csak a közeli tárgyakat látja élesen; távolra csak homályosan lát.
Nagy sebességgel haladva csak a távoli tárgyak képe éles; a közeli tárgyak képe elmosódik.
8. Mikor szabad hirtelen fékezni?
a)
b)
Csak akkor, ha ezt a személy- és vagyonbiztonság megóvása szükségessé teszi.
Csak akkor, ha Ön mögött haladó jármû helyes követési távolságot tart.
9. Mit kell tennie, ha a fékezéskor megcsúsznak a kerekek és farolni kezd a gépkocsi?
a)
b)
c)
A fékezõerõt csökkenteni kell, és ellenkormányzással meg kell szüntetni a farolást.
A fékezõerõt növelni kell, és ellenkormányzással meg kell szüntetni a farolást.
Változatlan erõvel fékezve, ellenkormányzással meg kell szüntetni a farolást.
10. Az áttekintetlen helyeknél (pl. be nem látható útkeresztezõdés) az alábbi változatok közül melyik módszert követi?
a)

b)
c)
Átkapcsol kisebb sebességfokozatba, hogy erõtartalék keletkezzen, amit vagy motorfékre, vagy arra használ fel, hogy kritikus helyzetbõl gyorsan kikerüljön.
Fokozza a sebességét, hogy az esetleges kritikus helyzetbõl minél elõbb kikerüljön.
Elegendõ, ha gondosan ügyel a szabályok betartására.

11. A táblával jelölt úton kell-e számítani szembejövõ forgalomra?

a)
b)
Igen
Nem
12. Mit jelent ez a tábla?
a)
b)
Az egyvágányú vasúti átjáró kezdetét
Két- vagy többvágányú vasúti átjáró kezdetét
13. Elõzhet-e a táblával jelzett útkeresztezõdésben?
a)
b)
c)
Igen.
Csak akkor, ha az elõzés az úttest menetirány szerinti bal oldalának igénybevételével nem jár.
Nem.
14. Mit jelez ez a tábla?
a)
b)
c)
Azt a sebességet, amellyel az úton a biztonságos haladás érdekében közlekedni célszerû.
Az úton legalább a táblán megjelölt sebességgel kell haladni.
Az úton megengedett legnagyobb biztonságos sebességet.
15. Megállhat-e az úttest szélén a jelzõtáblával megjelölt útszakaszon utasa ki- vagy beszállásának idejére?
a)
b)
c)
Igen.
Csak a mögöttes forgalom akadályoztatása nélkül.
Nem.
16. Áthajthat-e gépkocsijával a táblával megjelölt övezeten, ha ott megállni nem akar?
a)
b)
Igen.
Nem.
17. Személygépkocsival behajthat-e a táblával megjelölt útra?
a)
b)
c)
Igen.
Csak célforgalomban.
Nem.
18. Mit jelez ez a tábla?
a)
b)
c)
Az út zsákutcába torkollik.
Az útszakasz kompátkelõhely vagy nyitható híd feljáratába torkollik.
A kompátkelés szünetel.
19. Mi a teendõje, ha nagy sebességgel közeledik a táblával jelzett hely felé?
a)
b)
c)
A gépkocsi sebességét a biztonságos kanyarvételhez szükségesmértekben csökkenteni kell.
Szorosan az úttest jobb szélére lehúzódva kell továbbhaladni.
A kanyarból kijövet a gépkocsit intenzíven lassítania kell.
20. Mikor hagyhatja figyelmen kívül ezt az útburkolati jelet?
a)
b)
c)
Ha a keresztezõ úton közlekedõk egyértelmûen jelezték, hogy lemondanak elsõbbségükrõl.
Ha a nagy forgalom miatt nem lehet folyamatosan haladni az úton.
Ha a forgalomirányítás szabad utat ad.
21. Melyik jármûé az elsõbbség az ábrán látható forgalmi helyzetben?
a)
b)
c)
Az A jármûé, mert a jobbra esõ forgalmi sávon érkezik.
A B jelûé, mert nem változtat irányt.
Kölcsönösen meg kell egyezniük az elsõbbség kérdésében.
22. A képen látható osztott pályás úton a tanulókocsit Ön vezeti. A jobbrátartási kötelezettség értelmében a fehér gépkocsi kikerülése után le kell-e húzódnia az úttest szélére?
a)
b)
Igen.
Nem.
23. Balra kíván kanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha kétirányú forgalmú úton közlekedik?
a)
b)
c)
Csak az 1-es jelû.
Csak a 2-es jelû.
Az 1-es és a 2-es egyaránt.
24. Az ábrázolt forgalmi helyzetben továbbhaladhat-e a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
a)
b)
Igen.
Nem.
25. Elhaladhat-e a gyalogos elõtt az A-jelû személygépkocsi?
a)
b)
Igen.
Nem.
26. A kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az ábrán látható útkeresztezõdéshez érkezik. Melyik jármû haladhat tovább elsõként?
a)
b)
c)
Az "A" jelû jármû
A "B" jelû jármû
Az Ön kormánykerékkel ábrázolt gépkocsija
27. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Van-e elsõbbségadási kötelezettsége?
a)
b)
Igen, az "A" jelû jármû részére.
Nincs.
28. Mikor haladhat át a tanulókocsival az ábrán jelzett útkeresztezõdésen?
a)
b)
c)
Az "A" jelû jármû után, a "B" jelû jármû elõtt.
A "B" jelû jármû után, az "A" jelû jármû elõtt.
Az "A" és a "B" jelû jármûvek után
29. Kell-e elsõbbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
a)
b)
Igen.
Nem.
30. Melyik jármû részére kell elsõbbséget adnia ebben a forgalmi helyzetben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
a)
b)
c)
Csak az "A" jelû jármû részére.
Csak a "B" jelû jármû részére.
Az "A" és a "B" jelû jármûvek részére egyaránt.
31. Az útkeresztezõdésben a forgalmat fényjelzõ készülék irányítja. Szabad-e itt elõzni?
a)
b)
c)
Igen, ha az elõzés nem jár az úttest menetirány szerinti bal oldalának igénybevételével.
Nem.
Igen, de csak akkor, ha a fényjelzõ készülék zöld fénye nyíl alakban világít.
32. Elõzni abban az esetben szabad, ha
a)
b)
c)
az elõzni kívánó és a megelõzendõ jármû között legalább 3 méter oldaltávolság áll rendelkezésre.
az elõzés befejezése után a megelõzött jármû elé annak legfeljebb kismértékû zavarásával vissza lehet térni.
az elõzés a szembejövõ forgalmat nem zavarja.
33. Növelheti-e sebességét az a gépkocsi, amelyet elõznek?
a)
b)
c)
Igen, de csak kismértékben.
Igen, az elõírt sebességhatáron belül.
Nem, sõt ha szükséges, lassítással, jobbra húzódással elõ kell segítenie az elõzést.
34. Mire kell számítania a megállóban álló autóbusz megközelítésekor?
a)
b)
c)
Arra, hogy a busz takarásából figyelmetlen gyalogos léphet az úttestre.
Arra, hogy a busz váratlanul kiindul a megállóból.
Arra, hogy a busz elõtt várakozó gépkocsi van.
35. Lakott területen levõ párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen a forgalmi sávok útburkolati jelekkel meg vannak jelölve. A gyorsabb elõrehaladás érdekében változtathat-e forgalmi sávot, ha az Ön elõtt haladók nem alkotnak összefüggõ jármûoszlopot?
a)
b)
c)
Igen, korlátozás nélkül, akár egymás után többször is.
Igen, de ezt kis távolságon belül ismételten nem teheti.
Nem.
36. Az elsõbbségrõl való lemondást minden esetben el kell-e fogadnia?
a)
b)
c)
Nem, csak akkor, ha meggyõzõdött saját maga és partnereinek biztonságáról.
Igen, mert ilyenkor a partneré a felelõsség.
Igen, mert ezzel gyorsítható a forgalom.
37. Gépkocsija féktávolságának határán észreveszi, hogy Ön elõtt egy gyalogos szabálytalan helyen és módon halad át az úttesten. Ha mindketten változatlanul tartják a korábbi haladási ütemüket, akkor összeütköznek. Mit tesz?
a)
b)
c)
"Ledudálja" az úttestrõl a gyalogost.
Lassít, hogy szükség esetén meg tudja állítani a jármûvét.
Növeli jármûve sebességét, és úgy változtat irányt, hogy új nyomvonala félreérthetetlenül a gyalogos elé essék.
38. Szabad-e megfordulni egyirányú forgalmú úton?
a)
b)
Igen.
Nem.
39.Mi a helyes magatartás az olyan vasúti átjárón történõ áthaladás elõtt, amelyet jelzõberendezéssel nem biztosítottak?
a)
b)
Lassítva, szükség esetén megállva kell meggyõzõdni arról, hogy vasúti jármû közeledik-e.
Mindig meg kell állni és csak kellõ körültekintés után szabad a síneken áthaladni.
40. Általában hol számíthat nagy oldalszélre, széllökésekre?
a)
b)
c)
Hidakon, lakott területet vagy erdõt elhagyva, nyílt területre érve.
Erdõvel szegélyezett úton és hegyvidéken.
Lejtõs utakon és lakott területen.
41. Köteles-e a járdaszegély mentén megállni készülõ jármû vezetõje irányjelzést adni?
a)
b)
Igen. minden esetben.
Csak akkor, ha a megállás irányváltoztatással jár.
42. Olyan helyen, ahol akadályozhatja a szabályosan várakozó másik jármû megközelítését, ott
a)
b)
c)
megállni tilos,
megállhat, de nem várakozhat,
megállni, várakozni egyaránt szabad.
43. Hogyan kell autópályán - gyér forgalomban - a megkülönböztetõ jelzéseit használó gépjármû részére szabad utat adni?
a)
b)
c)
Minden esetben az úttest két szélére húzódással.
Ha lehet, a jobb szélsõ sávba húzódással.
Lassítással vagy megállással.
44. Éjszaka hol szabad bekapcsolt távolsági fényszórókkal közlekedni?
a)
b)
c)
Csak ott, ahol a közvilágítás nem megfelelõ.
Csak lakott területen kívül, de csak akkor,  ha a közlekedés többi résztvevõjét nem zavarja.
Csak autóúton és autópályán, ha a közlekedés többi résztvevõjét nem zavarja.
45. Ki kell-e világítani az úttesten álló gépkocsit éjszaka, ha közvilágítás nincs, és más külsõ fényforrás sem világítja meg a gépkocsit kielégítõen?
a)
b)
c)
Igen, a helyzetjelzõ lámpákkal.
Igen, a helyzetjelzõ lámpákkal és a tompított fényszórókkal.
Nem kötelezõ, de ajánlatos.
46. Felszólíthatja-e Önt a rendõrség az úttesten szabályosan várakozó gépkocsija eltávolítására?
a)
b)
Igen, közveszély vagy elemi csapás, valamint az út különleges igénybevétele esetén.
Nem, ezt csak akkor tehetné, ha gépkocsija szabálytalanul várakozna.
47. Kell-e mûködtetni a vontatott jármû féklámpáját és irányjelzõ berendezését?
a)
b)
c)
Nem.
Igen, minden esetben.
Igen, kivéve az emelve vontatást.
48. Ha forgalomban részt vevõ gépkocsinak nincs vagy érvénytelen a környezetvédelmi igazolólapja, az...
a)
b)
nem minõsül szabálysértésnek.
KRESZ-szabálysértésnek minõsül.
49. Átkelhet-e gyalogosként a híd úttestén?
a)
b)
Nem.
Igen.
50. Hogyan álljanak a kormányzott kerekek, ha az ábrázolt helyzetben balra kanyarodás elõtt meg kell állni?
a)

b)
Balra fordítva, hogy a szembejövõ gépkocsi elhaladása után rögtön megkezdhesse a kanyarodást.
Egyenesen, hogy egy esetleg hátulról történõ ütközés esetén ne menjen át a menetirány szerinti bal oldalra.
51. Mit csinál, ha az ablaktörlõ gumilapátja veszít törlõképességébõl?
a)
b)
c)
Kicseréli a gumilapátot.
Sík felületen megcsiszolja a gumilapátot.
A megszokottnál több ablakmosó folyadékot juttat a szélvédõre.
52. Ha a négyütemû Otto-motor kipufogócsövén távozó gázok színe kékes, akkor a motor...
a)
b)
c)
benzinben dús keverékkel mûködik, ami karburátorhibára utal.
égõtérbe már nagyobb mennyiségben motorolaj is került, ami motorhibára utal.
égõtérbe hûtõfolyadék került, ami tömítetlenségre utal.
53. Mikor megfelelõ a folyadékszint magassága az akkumulátorban?
a)
b)
c)
Ha a folyadék szintje a beöntõnyílásig ér.
Ha a folyadék a lemezeket kb. 10-15 mm-re ellepi.
Ha a folyadék szintje a lemezekkel megegyezõ magasságú.
54. Ha a gépkocsi kerekei kiegyensúlyozatlanok, akkor nagyobb sebességnél...
a)
b)
c)
az elsõ kerekek szitáló, ugráló mozgása miatt a jármû nehezebben irányítható, a kormánykerék rángat.
a jármû nagymértékben beleng.
a gumiabroncsok sokkal jobban felmelegednek.

55. Mi a hiba valószínû oka, ha a hidraulikus fék pedálja a teljes pedálút kb. 2/3-áig benyomható, és csak akkor válik szilárddá az ellenállása?

a)
b)
c)
Nagy a hézag a fékpofák és a fékdob között..
Tömítetlenség miatt a fékfolyadék elszivárog a fékrendszerbõl.
Tömítetlenség miatt levegõ jutott a fékrendszerbe.
         

 Kresztesztek: | Kreszteszt 1 | Kreszteszt 2 | Kreszteszt 3 | Kreszteszt 4 |